WALES100.jpg
Free delivery when you spend £5

WALES100


£1.20

Greeting:
Priodas Hapus / Happy Wedding Day

Message Inside Reads:
Pob Dymuniad Da Am
Ddyfodol Hapus I’r Ddau Ohonoch


Dimensions 122mm x 170mm
Finish Flitter
Type Welsh Ocassions
Qty